Over Dutch Self-storage Network

Het ontstaan van DSN
DSN is ontstaan na uit een samenwerking tussen Kubus Self-storage, Mini-opslag en Spacewinner die als doel had gezamenlijk aanvragen te genereren voor opslagruimte. Omdat er geen overlapping was in de bewerkingsgebieden, was het mogelijk de krachten te bundelen op het gebied van marketing.

Nieuw netwerk opslagruimte
Omdat Kubus Self-storage gelooft in de kracht van sámenwerking besloot zij om, naast Spacewinner en Mini-opslag, nieuwe partners aan te trekken om een nieuw landelijk dekkend netwerk van Selfstorage aanbieders op te zetten. De basis: krachten bundelen, elkaar versterken en kosten besparen door met andere kwalitatief hoogwaardige aanbieders van opslagruimte sámen te werken.

Opslagruimte huren bij een professioneel netwerk van aanbieders

Innovatie van het product opslagruimte
Omdat alle leden van het DSN gebruik maken van een gezamenlijk platform is het mogelijk om kennis te delen over marktbenadering & klantbehoeften en hiermee het product opslagruimte verder te ontwikkelen en de dienstverlening verder te verbeteren.

Dit in combinatie met de landelijke dekking maakt het samenwerkingsverband een interessante partij voor onze landelijke klanten van zakelijke opslag. Twee keer per jaar komen de leden bijeen om kennis te delen en projecten op te starten. We spreken elkaar over klantbeleving, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzame inkoop, marketing en het optimaliseren van een selfstorage bedrijf. Want alle leden van DSN weten… Opslag is meer dan alleen maar ruimte!

Lees verder over opslagruimte en self-storage