Scroll Top

MVO

Wij zijn ons bewust van het belang van MVO (Maatschappelijk verantwoord ondernemen) en is zich ervan bewust dat People, Planet & Profit in balans moeten zijn. Nu, maar ook op de lange termijn. Als aanbieders van opslagruimte zijn er voor ons veel mogelijkheden om zo verantwoord mogelijk met onze interne en externe omgeving om te gaan.

Waar zich dat in uit?

Een goede werkomgeving voor onze medewerkers staat centraal, leveranciers worden op duurzaamheid beoordeeld en vanzelfsprekend kijken we niet alleen uit kosten- maar ook uit milieuoverwegingen naar ons energieverbruik.

WILT U CONTACT MET ONS OPNEMEN? DIT KAN VIA ONS CONTACT FORMULIER!

MVO Doelstellingen

Wat betekent aan de slag zijn met MVO nu concreet? Naast het onderhouden van de maatschappelijk verantwoorde basis die we hebben zijn de lopende projecten op dit moment:

Bewust omgaan met stroomverbruik s'nachts

Zoveel mogelijk gebuik van “fair-trade” producten

Duurzaamheid mee laten wegen in het selecteren van leveranciers

Ergonomie op de werkplek

Op de middellange termijn zullen we aan de slag gaan met doelstellingen op het gebied van hergebruik van verhuis- en verpakkingsmaterialen, het gebruiken van duurzame verlichting en het verder verhogen van de veiligheidsbeleving van onze medewerkers. Op lange termijn kunnen we aan de slag met het opwekken van zonne-energie. Verrassend genoeg, ondanks de relatief grote investering, een haalbare kaart. Wij zetten onze DSN partners aan voor dit idee en zouden in samenwerking met hen zelfs het grootste zonne-energieveld van Nederland kunnen worden!

Het behalen van het MVO Routeplanner certificaat

In september 2011 heeft Kubus Self-storage (initatiefnemer van Dutch Self-storage Network) een MVO project opgestart om objectief naar onze prestaties op het gebied van MVO te laten kijken. Aan de hand van een vragenlijst werden diverse aspecten van MVO doorgenomen. Dit onderzoek was een bevestiging dat MVO meer is dan milieuvriendelijk alleen. En dat het niet alleen in grote dingen zit maar zeker ook in kleine! Van het stroomverbruik tot de koffiebekers en van medewerkers en klanten tot onze sponsoractiviteiten en TL-buizen werd alles tegen het licht gehouden. Van het feit dat medewerkertevredenheid

erg belangrijk is voor een goede bedrijfsvoering zijn wij ons al jaren bewust. Dat medewerkers dit ook zo ervaren was een mooi compliment! In 2006 en 2007 zijn diverse investeringen gedaan in HR ketels voor de verwarming van onze gebouwen en bewegingssensoren op onze verlichting die, zoals uit de analyse zou blijken, hun vruchten hebben afgeworpen. Digitaal factureren hebben we in oktober 2011 ingevoerd wat naast het milieuvoordeel een besparing van € 8.000,00 per jaar oplevert. Desondanks konden we nog met heel veel zaken aan de slag!